Biznesmen Radio #28 - Sakit Səmədov (Sistemləşmə və Standartlaşmanın şirkətlər üçün önəmi)

Şirkətlər üçün standartlaşmanın və sistemləşmənin önəmli olduğu bir dönəmdə qonağımız Destec Group-un CEO-su Sakit Səmədovdur.