Biznesmen Radio #31 - Kənan Hüseynli (Azərbaycanda tekstil sektorunun inkişafı)

Kənan bəy, Biznesmen radio verilişində Azərbaycanda tekstil sektoruna və bu sektorda biznes imkanlarına toxundu.