Biznes Saatı - qonaq: Malik Rəşidov - Azərbaycanda komputer avadanlıqları bazarı