İnsanlar mənə baxıb gülürdülər - Nick Vujicic (Video)

İnsanlar mənə baxırdılar və barmaqları ilə göstərib gülürdülər. Mən belə doğuldum. Heç bir həkim, ailəm niyə belə olduğumu bilmir.  Həyatımda ayaqları və qolları olan adamları, hətta doğma qardaş və bacımı belə görərkən, Xoşbəxt olacağıma heç inanmırdım. Nick Vujicic